طب سنتی

Traditional Medicine

طب سنتی برای پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری ها و همچنین برای مراقبت و بهبود زندگی کاری مورد استفاده قرار‌میگیرد

Traditional medicine is used to prevent, diagnose and treat diseases, as well as to care for and improve working life.

Traditional Medicine's last posts

آخرین پست های طب سنتی

متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران

The most common traditional medicinal plants in Iran

Fleawort | اسفرزه

اسفرزه یک فیبر محلول است که از دانه های گیاه اسفرزه مشتق شده است. سفرزه یکی از عوامل مهم در کاهش یبوست است. اسفرزه به دلیل حلالیت بسیار خوبش می تواند آب را جذب و به یک ترکیب غلیظ و لزج تبدیل شود که یبوست را کاهش می دهد. مقاومت آن به هضم اجازه می دهد که به تنظیم میزان کلسترول, تری گلیسرید و قند خون کمک کند. هم چنین می تواند به مدیریت وزن کمک کند و اسهال و یبوست را کاهش دهد. به علاوه بر خلاف سایر منابع قوی فیبر, اسفرزه به خوبی تحمل می شود

Asparagus is a soluble fiber derived from the seeds of the asparagus plant. Suffering is one of the most important factors in reducing constipation. Due to its excellent solubility, asparagus can absorb water and become a thick and viscous compound that reduces constipation. Its resistance to digestion allows it to help regulate cholesterol, triglycerides and blood sugar levels. It can also help with weight management and reduce diarrhea and constipation. In addition, unlike other strong sources of fiber, asparagus is well tolerated

Calendula Officinalis | گل همیشه بهار

ضد نفخ معده و روده، تحریک‌کننده کار کلیه‌ها، افزایش دهنده جریان خون و فعالیت‌های قلبی می باشد. عصاره هیدروالکلی گیاه همیشه بهار کوهی در درمان التهاب اثربخشی قابل ملاحظه‌ای اعمال می کند. ماده مؤثره و اثربخش آن هلنالین است که موجب مهار فاکتور کپی‌برداری می ‌شود

Anti-flatulence stimulates the kidneys, stimulates kidney function, increases blood flow and heart activity. The hydroalcoholic extract of marigold exerts considerable effectiveness in the treatment of inflammation. Its active ingredient is helenalin, which inhibits the copying factor.

گیاهان دارویی با خاصیت درمانی

Medicinal plants with healing properties