برنج | Rice

برنج گیاهی یکساله می باشد که ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد ، در مناطق گرم و مرطوب می تواند رشد کند . برنج دارای انواع مختلفی می باشد و حدود صدو پنجاه نوع برنج تا کنون شناخته شده است . برنج اصلی برنج قهوه ای می باشد ولی برنجی که بیشتر ما استفاده می کنیم برنج سفید می باشد که پوسته آن گرفته شده است که بهتر می باشد از برنج قهوه ای استفاده شود که تمام ویتامین ها و مواد معدنی را دارا می باشد . افرادی که رژیم غذایی آن ها شامل فقط برنج سفید می باشد ممکن است دچار بیماری بری بری شوند زیرا برنجچ در مرحله پوست گیری پوسته قهوه ای خود که دارای ویتامین ب1 می بشد را از دست می دهد ، همچنین برنج دارای ماده اوریدین می باشد که ضد التهاب عصبی است.

موارد مصرف:

آب برنج برای شستشوی زخم مناسب می باشد

 • برنج خواب آور می باشد
 • برای درمان اسهال و استفراغ مناسب است
 • خوردن برنج باعث تولید اسپرم می شود
 • برای درمان استفراغ درمان برنج و دوغ بسیار مناسب می باشد
 • برای درمان فشار خون بسیار مفید است
 • برای کمک به درمان پسیورازیس مناسب می باشد

Rice is a annual plant with about 1.5 meters height . its grows in hot and humid areas , there are different types of rice are known. the main type of rice is brown rice but we usually use the white rice which is without shell. the brown rice is better than white rice because there are many vitamins and mineral compounds in brown rice and the people who eat only white rice may get beriberi disease . because the white rice does not have B1 vitamin. also rice has uridine which is anti neuroinflammation .

Indications:

 • Its very good for wash the wounds
 • Its hypnotic
 • Used for treatment of diarrhea and vomit
 • Eating rice produces sperm
 • Use rice and dough to treat vomiting
 • Its good for treatment of psoriasis
 • Its good for treatment of high blood pressure

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp