به | Quince

به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهوه ای بوده و در اکثر نقاط می روید . گلهای آن درشت و به رنگ سفید یا صورتی و دارای پنج گلبرگ می باشد. میوه رسیده آن زرد رنگ ، گرد و یا به شکل گلابی می باشد و همچنین به دارای طعم مطبوعی می باشد . بیشتر وزن این میوه را آب تشکیل داده و دارای ویتامین ها و مواد معدنی مختلفی می باشد.

موارد مصرف:

 • تقویت کننده قلب می باشد
 • خون ریزی را بند می آورد
 • به ترش برای تنگی نفس مفید است
 • به دانه برای سرفه مفید می باشد
 • به دانه برای تقویت نیروی جنسی مفید است
 • خون ریزی ریه را متوقف می کند

Quince is a small tree with brown body and stem , and grows in all areas . its flowers are coarse with white or pink color which  has 5 petals. the ripe fruit is yellow and round or pear-shaped. quince has aromatic taste . most of the weight of a quince is water and has different vitamins and mineral compounds .

Indications:

 • Its booster the heart
 • Stops bleeding
 • Sour quince is good for asthma
 • Seeds of quince is useful for cough
 • Seeds of quince is good for sexual powers
 • Stops lung bleeding

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp