آموزش تار | Tar Training

آموزش تار | Tar Training

Capacity

7

Age Category

Over 16

Session Count

2

Level

Beginner

Price

$40.00

تار از سازهای زهی و ایرانی است که با مضراب نواخته می‌شود. تار در ایران و برخی مناطق دیگر خاورمیانه مانند تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و دیگر نواحی نزدیک قفقاز برای نواختن موسیقی سنتی این کشورها و بخش‌ها رایج است. واژه تار خودش در فارسی به معنی رشته‌است. هرچند که ممکن است معنی یکسانی در زبان‌های تحت تأثیر فارسی یا دیگر زبان‌های ایرانی تبار مثل کردی داشته باشد. این باعث شده‌است که کارشناسان ایرانی بر این باور باشند که تار ریشه مشترکی میان همه اقوام ایرانیتبار در جایی که از سوی ایرانیکا با قاطعیت به نام قاره فرهنگی ایرانیان نامیده شده دارد. در گذشته تار ایرانی پنج سیم (یا پنج تار) داشت

The string is an Iranian stringed instrument that is played with a percussion instrument. Tar is common in Iran and some other parts of the Middle East, such as Tajikistan, the Republic of Azerbaijan, Armenia, Georgia, and other parts of the Caucasus, for playing the traditional music of these countries and regions. The word tar itself in Persian means string. However, it may have the same meaning in languages ​​influenced by Persian or other Iranian languages ​​such as Kurdish. This has led Iranian experts to believe that Tar has a common root among all Iranitbar tribes in what has been firmly named by Iranica as the Iranian Cultural Continent. In the past, Iranian thread had five wires (or five strings)

Gregorian | میلادی Persian | فارسی
Session Details | جزئیات جلسات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آموزش تار | Tar Training”

Your email address will not be published. Required fields are marked *