مهارت زندگی|life skills

مهارت زندگی|life skills

Capacity

5

Age Category

3 - 5

Session Count

1

Level

Beginner

Price

FREE

: هدف ها
.افزایش صبر و تمرکز ، تقویت دو نیم کره مغز ، هماهنگی چشم و دست وتقویت عضلات ریز
:توضیح دوره

.در این دوره سعی بر این داریم که با استفاده از تلفیقی از مونته سوری و  ,روش های سنتی و ایجاد محیطی شاد و طراحی بازی هایی با کودکان حواس کودکان را تقویت کنیم و حس استقلال را در آن ها افزایش دهیم

 

Goals:
Increase patience and concentration, strengthen the two hemispheres of the brain, coordinate eyes and hands and strengthen small muscles.life
Course description:
In this course, we try to strengthen the children's senses and increase their sense of independence by using a combination of Montessori and traditional  metod and creating a happy environment and designing games with children.
Gregorian | میلادی Persian | فارسی
Session Details | جزئیات جلسات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مهارت زندگی|life skills”

Your email address will not be published. Required fields are marked *