تاریخ، فرهنگ، جغرافیا | History, Culture, Geography

تاریخ، فرهنگ، جغرافیا | History, Culture, Geography

Capacity

5

Age Category

3 - 5

Session Count

4

Level

Beginner

Price

FREE

 :اهداف

. آشنایی باتاریخ وفرهنگ وجغرافیا ومکان های تفریحی وگردشگری وتاریخی وآشنایی باسنت های زیبای ایران وآداب ورسوم ایران

goals:

Familiarity with history, culture, geography, recreational places, tourism, history and familiarity with the beautiful traditions of Iran and the customs and traditions of Iran

Gregorian | میلادی Persian | فارسی
Session Details | جزئیات جلسات

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تاریخ، فرهنگ، جغرافیا | History, Culture, Geography”

Your email address will not be published. Required fields are marked *