بادام زمینی | Peanut

بادام زمینی گیاه بومی برزیل می باشد، گیاهی یکساله است . دانه بادام زمینی رنگ سفید دارد ، که اطراف آن را پوشش نازکی به رنگ قهوه ای  احاطه کرده است . بادام زمینی دارای ترکیباتی مانند آراشین، کوناراشین ، چربی و پروتئین و ویتامین ها می باشد. از بادام زمینی می توان به شکل روغن ، کره و یا به طور مغز استفاده کرد.

موارد مصرف:

 • کلسترول مفید خون را بالا می برد
 • درد معده را از بین می برد
 • به تقویت ریه و طحال کمک می کند
 • به هضم غذا کمک می کند
 • شیر مادران را افزایش می دهد
 • سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند

Peanut is a native plant of Brazil. its annual plant. the seed of peanut has white color with brown thin coating. peanut has many compounds such as Arachin , Conarachin, fat, protein and vitamins. we can use peanuts in the form of butter , oil and seed.

Indications:

 • Increase the useful cholesterol of blood
 • Eliminates stomach pain
 • Strengthens the lungs and spleen
 • Helps digest food
 • Increases breast milk
 • Strengthens the immune system

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp