تاریخ و تمدن باستان ایران زمین

دوران ایران باستان، دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران است. (۶۰۰ قبل از میلاد تا ۶۵۲ میلادی) اقوامی با تمدن‌های متفاوت در ایران می‌زیستند. سرزمین کنونی ایران بخش بزرگی از یک واحد جغرافیایی به نام فلات ایران است، این واحد طبیعی با تنوع اقلیمی و زیستی خود دارای ویژگی‌های بارزی است که در نتیجه آن وحدت فرهنگی ایران را سبب شده‌است. بی‌گمان تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی بوده‌است که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده‌اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار، تاریخ فرهنگی و تمدن خود را آفریده‌اند

Ancient history and civilization of Iran

The period of ancient Iran is the period of the formation of the Median state until the end of the Sassanid rule and the Arab invasion of Iran. (600 BC to 652 AD) Tribes with different civilizations lived in Iran. The current land of Iran is a large part of a geographical unit called the Iranian plateau, this natural unit with its climatic and biological diversity has significant features that have resulted in the cultural unity of Iran. Undoubtedly, human civilization has been indebted to the genius and creativity of the people who have lived in this land for many years and have created their cultural history and civilization in interaction with the geography and natural system that governs it and in the course of time.

پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

Good thoughts, Good words, Good deeds

FARVAHAR | فر کیانی

فر کیانی (که به نماد فَرَوَهر مشهور است) نشان پیکر بالداری است. دانشمندان همواره در مورد نماد فر کیانی اختلاف نظر داشته‌اند. بعضی از نوشته‌های علمی، این نماد را اهورامزدا می‌دانند که اشتباه به نظر می‌رسد. زیرا اهورامزدا نه مذکر است و نه مؤنث. دراصل خداوند موجود زمینی نیست که جنسیت داشته باشد. همچنین دست نیایش را به درگاه خداوند بلند کرده‌است؛ مدرکی دال بر این‌که تصویر پیامبر زرتشت باشد هم وجود ندارد 

Far Kiani (known as the symbol of Farouhar) is a symbol of a winged body. Scientists have always disagreed about Far Kiani’s symbol. Some scientific writings consider this symbol to be Ahuramazda, which seems to be wrong. Because Ahuramazda is neither male nor female. In fact, God does not exist on earth to have sex. He has also raised his hand of prayer to God; There is no evidence that the image is of the Prophet Zoroaster.

غار علیصدر به جا مانده از دوران ژوراسیک

زمین شناسان قدمت سنگ‌های این غار را به دوره ژوراسیک از دوران دوم زمین‌شناسی (۱۹۰–۱۳۶ میلیون سال قبل) نسبت می‌دهند. غار به طول ۱۱ کیلومتر می‌باشد که به علت صعب العبور بودن مسیر ۳ کیلومتر آن کشف شده‌است. از مجموعه رشته آبها، دریاچه بزرگی در درون غار به وجود آمده و از این رو نفوذ به ژرفای غار تنها با قایق میسر است

Ali Sadr Cave left from the Jurassic period

Geologists date the cave’s rocks to the Jurassic period from the second geological period (190-136 million years ago). The cave is 11 km long, which has been discovered due to the impassability of the 3 km route. From the series of waters, a large lake has been created inside the cave, and therefore penetration into the depths of the cave is possible only by boat.

شوشتر، پایتخت سازه‌های آبی جهان

مجموعه‌ای به هم پیوسته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پلها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌های دست کند و تونل‌های عظیم هدایت آب که در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند. این ۱۳ اثر تاریخی به فاصله کمی از یکدیگر درمحدوده شهر شوشتر واقع شده‌اند با احراز معیارهای ۱، ۲ و ۵، با عنوان سیستم آبی تاریخی شوشتر به صورت یکجا به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیده‌اند

SHOOSHTAR The Capital of the World's Water Structures

An interconnected collection of 13 historical monuments including bridges, dams, mills, waterfalls, hand canals and huge water conduction tunnels that were built during the Achaemenid to Sassanid eras to make the most of water. These 13 historical monuments are located a short distance from each other in the city of Shushtar. By meeting criteria 1, 2 and 5, the historical water system of Shushtar has been registered as the tenth Iranian monument in the UNESCO World Heritage List with the number 1315.

تخت جمشید، پایتخت امپراتوری هخامنشیان

در سال ۵۱۸ پیش از میلاد بنای تخت جمشید یا پارسه به عنوان پایتخت جدید هخامنشیان در  پارسه آغاز گردید. بنیان‌گذار تخت جمشید داریوش بزرگ بود. بسیاری از آگاهی‌های موجود که در مورد پیشینهٔ هخامنشیان و فرهنگ آن‌ها در دسترس است به خاطر سنگ‌نوشته‌ها و گِل نوشته‌هایی است که در این کاخ‌ها و بر روی دیواره‌ها و لوحه‌های آن حکاکی شده‌است. سامنر برآورد کرده‌است که دشت تخت جمشید که شامل ۳۹ قرارگاه مسکونی بوده، در دورهٔ هخامنشیان ۴۳٬۶۰۰ نفر جمعیت داشته‌است. باور تاریخ‌دانان بر این است که اسکندر مقدونی سردار یونانی در ۳۳۰ پیش از میلاد، به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید

Persepolis, the capital of the Achaemenid Empire

Much of the available information about the history of the Achaemenids and their culture is due to the inscriptions and mud inscriptions engraved in these palaces and on its walls and tablets. Sumner estimates that the Persepolis Plain, which included 39 settlements, had a population of 43,600 during the Achaemenid period. [6] Historians believe that Alexander the Great, a Greek general, invaded Iran in 330 BC and conquered Persepolis. Set on fire

تپه سیلک، تمدن 8000 ساله جهانی

سیَلْک نام نخستین تمدن ایرانِ مرکزی در کاشان است. محوطهٔ باستانی سیلک که در منطقهٔ فینِ کاشان واقع شده قدمتی در حدود بیش از هشت هزار سال دارد. این تپه دراصل ویرانه‌های زیگورات باستانی ایران است. نزدیک به هشت هزار سال پیش از میلاد، مردم غارنشین فلات ایران در پی دگرگونی‌ها به دشت‌ها روی آوردند و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند و در تمدن آن‌ها نسبت به دوران‌های پیشین پیشرفت بیشتری دیده شد؛ کهن‌ترین مردم دشت‌نشین، مردم محل سیلک نزدیک کاشان بودند که آثار زندگی ایشان را در آن‌جا به دست آورده‌اند.

Sialk Hills, an 8000-years-old world civilization

Sialk is the name of the first civilization of Central Iran in Kashan. The ancient site of Sialk, which is located in the Finn region of Kashan, is more than eight thousand years old. This hill is basically the ruins of ancient Iranian ziggurats. Nearly eight thousand years BC, the cave dwellers of the Iranian plateau, following the changes, turned to the plains and began a new life, and their civilization saw more progress than in previous eras; The oldest people of the plains were the people of Sialk near Kashan, who obtained the traces of their life there.

زیگورات چغازنبیل،معبدی به طول عمر 3200 سال

زیورگات دوروانتاش، معروف به چغازنبیل ، زیارتگاهی باستانی است که در حدود سال 1250 قبل از میلاد در تمدن ایلام ساخته شده است. این زیگورات ساختمان مرکزی محوطه باستانی به جای مانده از مجموعه ایلامی دوروانتاش است که در نزدیکی شوش در استان خوزستان واقع شده است.

ChoghaZanbil Ziggurat , A temple with a lifespan of 3200 years

The Duravantash Ziggurat, better known as Choghaznabil, is an ancient shrine built around 1250 BC in the Elamite civilization. This ziggurat is the central building of the ancient site left over from the Elamite Duravantash complex, which is located near Susa in Khuzestan province.

ایران قبل از امپراتوری هخامنشی

وطن و قدمت آن را بیشتر بشناسیم وبرای شناساندن آن به دنیا در کنار هم و با هم تلاش کنیم

Iran, Before Achaemenid Empire

To know more about its homeland and antiquity and to work together to introduce it to the world