اسطوخودوس | Lavender

گیاهی چندساله است که ارتفاع آن نیم متر است و دارای برگ های باریک و دراز و سبز رنگ که از کرک های سفید پنبه ای پوشیده شده است. گلهای آن بنفش و به صورت سنبله می باشد، بوی بسیار مطبوعی داشته و طعم آن تلخ می باشد و در صنعت عطر سازی به کار می رود اسانس آن زرد رنگ و دارای مقادیر زیادی استات لینالیل و اسید های آمینه دیگر می باشد.

موارد مصرف:

 • برای رفع خستگی
 • ضد تشنج است
 • در معالجه زکام موثر است
 • شادی آور است
 • طپش قلب را از بین می برد
 • درمان کننده آسم است
 • زخم های کهنه را التیام می بخشد

Its a perennial plant with half meter high and has green, long, slim leaves that is covered with white cotton fluffs . its flowers are purple and spiked. it smells very pleasant and it tastes bitter . its used in the perfume industry and has yellow essence . its essential oil has a lot of Linalyl acetate and amino acids .

Indications :

 • Its good for relaxing
 • Its used for seizure
 • Its used for coryza
 • Its joyful
 • Its used for bradycardia
 • Its good for asthma
 • heals old wounds

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp