آموزش فرهنگ، بازی و شعرهای ایران زمین برای کودکان

Teaching Iranian culture, games and poems to children

اینجا با معلم های خوب، با هم یاد می گیریم که چطور با فرهنگ، بازی و شعرهای کهن ایران زمین آشنا بشیم و با هم برای زنده کردن این فرهنگ و رسوم تلاش کنیم. اینجا مخصوص پدر و مادرها، بچه ها و تمام کسانی است که دوست دارند با قصه های ایرانی آشنا بشن و یا بازی های کهن ایران زمین رو یاد بگیرند.

Here, with good teachers, we learn how to get acquainted with the ancient culture, games and poems of Iran and work together to revive this culture and customs. This is for parents, children and all those who like to get acquainted with Iranian stories or learn the ancient games of Iran.

ادبیات و قصه های کهن فارسی

Ancient Persian literature and stories

اینجا با معلم های خوب، با هم یاد می گیریم که چطور با فرهنگ، بازی و شعرهای کهن ایران زمین آشنا بشیم و با هم برای زنده کردن این فرهنگ و رسوم تلاش کنیم. اینجا مخصوص پدر و مادرها، بچه ها و تمام کسانی است که دوست دارند با قصه های ایرانی آشنا بشن و یا بازی های کهن ایران زمین رو یاد بگیرند.

Here, with good teachers, we learn how to get acquainted with the ancient culture, games and poems of Iran and work together to revive this culture and customs. This is for parents, children and all those who like to get acquainted with Iranian stories or learn the ancient games of Iran.

Latest Kindergarten's Courses

آخرین دوره های مهدکودک