موسیقی سنتی ایرانی که با نام موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی دستگاهی نیز شناخته می‌شود، شامل دستگاه‌ها، نغمه‌ها، و آوازها، از سال‌ها پیش از میلاد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته و آنچه دلنشین‌تر، ساده‌تر و قابل فهم‌تر بوده‌است، امروز در دسترس است

Traditional Iranian music, also known as original Iranian music, Iranian classical music, and instrumental music, including instruments, songs, and tunes, have been circulating in the Iranian text from the years BC to the present day, and what is more pleasing, It was easier and more understandable, it is available today

Play Video
Play Video
Play Video

Introducing Iranian music and song celebrities

آشنایی با مشاهیر موسیقی، شعر و آواز ایران زمین

محمدرضا شجریان

Mohammad Reza Shajarian

محمدرضا شجریان یکی از برترین موسیقی‌دان ها و خواننده های موسیقی سنتی ایرانی است
Mohammad-Reza Shajarian was an Iranian vocalist and master of Persian traditional music.

سهراب سپهری

Sohrab Sepehri

سهراب سپهری شاعر، نویسنده و نقاش اهل ایران بود. او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است

Sohrab Sepehri was an Iranian poet, writer and painter. He is one of the most important contemporary poets of Iran

Related Courses

دوره های آموزشی مرتبط