صنایع دستی ایرانی

در میان فوج عظیمی از هنر صنایع دستی، بعضی از این صنایع مورد توجه ویژه مخاطبان و علاقمندان ایرانی و بین المللی، قرار گرفته است. که از آن میتوان به فرش های دستباف، ظروف مسی و شیشه ای، معرق کاری و میناکاری و سفالگری اشاره کرد

Iranan Handicraft

Among the huge army of handicrafts, because of these crafts need to be for Iranian and international audiences and enthusiasts. These include handmade carpets, copper and glassware, pottery and pottery.

فرش دستباف ایرانی

فرش دستباف و گلیم نمادی است که از دوران باستان تا به امروز نماد اقوام ایران و ایرانیان بوده است، و این محبوبیت به صورت بین المللی با پذیرش فرش ایرانی به عنوان زیباترین و بالاترین کیفیت در این زمینه از صنایع دستی مورد پذیرش قرار گرفته است. فرش های دستباف ایرانی با طراحی منحصر بفرد و با تکیه بر سنت طرح های جلوه نگر و بعضا قومی و ملی در سده ۱۷ در به اوج شکوفایی خود دست یافت و این امر تا به امروز فرش های دستباف ایرانی همچون گلیم، زیلو، قالی و قالیچه ها را در زمره یکی از محبوب ترین آثار صنایع دستی جهان قرار داده است

Iranian Handmade Carpet

Handmade carpets and kilims are a symbol that has been a symbol of Iran and Iranians since ancient times, and this popularity has been accepted internationally by accepting Iranian carpets as the most beautiful and highest quality in this field of handicrafts. Iranian handmade carpets with a unique design and relying on the tradition of visual and sometimes ethnic and national designs reached their peak in the 17th century, and this is still the case with Iranian handmade carpets such as kilims, zillows, carpets and rugs. Has made it one of the most popular handicrafts in the world

دکوراسیون سنتی ایرانی

ما ایرانی ها هرچه قدر هم در دنیای مدرن و سبک های فرنگی غرق شویم اما همیشه به آنچه در گذشته خود داشته ایم تعلق خاطر داریم. گواه این قضیه همان پشتی قرمز گوشه سالن است که گاهی در کمال آرامش به آن تکیه می دهیم و پاهایمان را دراز می کنیم و یک نفس راحت می کشیم. یا سماور و قوری قدیمی که صدای غلغل آب جوشش در آشپزخانه مدرن مان می پیچد

Traditional Iranian Decoration

As much as we Iranians are immersed in the modern world and Western styles, we always belong to what we had in the past. Evidence of this is the red back of the corner of the hall, which we sometimes lean on in peace and stretch our legs and take a deep breath. Or an old samovar and teapot with the roaring sound of boiling water in our modern kitchen

پارچه های ترمه ایرانی و سرمه دوزی

سرمه دوزی نوعی دوخت تزئینی بسیار زیبا است که نزدیک به 30000 سال قدمت دارد ، از این هنر زیبا و اصیل در سالهای گذشته برای بخش های مختلف لباس ، پرده های مجلل و رختخواب ها استفاده می شود اما هنوز هم کاربردهای آن برای گسترش و تزئینات وجود دارد. انواع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو سرمه دوزی تبدیل به یکی از هنرهای پرترفدار و بسیار با ارزش شده است. این هنر فاخر و اصیل ایرانی در تمام طول تاریخ ایران مورد توجه قرار گرفته است و از هنرهای ماندگار این سرزمین پهناور و که می شود. به خصوص در دوران اشکانیان ، سامانی و پادشاهان صفوی ، این هنر زیبا و باشکوه در اوج قرار داده شده است ، پرده های نفیس به جایگاه خود از دوره صفوی ، سندی محکم برای اثبات این امر می شود و نشان می دهد که در این هنر است.

Iranian Cashmere Fabrics And Embroidered kohlrabi

Kohl embroidery is a very beautiful decorative sewing that is nearly 30,000 years old, this beautiful and original art has been used in recent years for various parts of clothing, luxurious curtains and beds, but its uses are still used to expand and decorate. has it. Different types are used. Hence, kohl embroidery has become one of the most popular and very valuable arts. This magnificent and original Iranian art has been considered throughout the history of Iran and is one of the lasting arts of this vast land. Especially in the time of the Parthians, Samanids and Safavid kings, this beautiful and magnificent art has reached its peak. .

سفالگری و کاشی سرامیک

سفال و سرامیک جز کهن ترین هنری های طراحی در ایران محسوب می گردد و استفاده در آثار تاریخی و فرهنگی مختلف و همچنین نقش این صنعت در ساخت ابزار دکوری و کاربردی سبب محبوبیت این صنعت در سراسر جهان گردیده که ایران سهم قابل توجهی در این بازار را به خود اختصاص داده است. علم سفال و سفالگری با ساختن ظروف گلی بوجود آمده است که می توان در این بین به پیاله ها و کوزه های سفالی که از اعصار گذشته مورد استفاده بوده نام برد. این علم با قدمتی ۱۰ هزار ساله یک از صنایع پیشرفته بالقوه باستانی بوده که قدیمی ترین این کارگاه های سفالگری جهان در شوش قرار دارد

Pottery And Ceramic Tile

Pottery and ceramics are considered as one of the oldest design arts in Iran and their use in various historical and cultural works as well as the role of this industry in making decorative and practical tools has caused the popularity of this industry around the world that Iran has a significant share in this market. Dedicated to himself. The science of pottery and pottery has been created by making pottery, among which we can name the earthenware cups and jars that have been used since ancient times. This science is one of the potentially advanced ancient industries with a history of 10,000 years, and the oldest of these pottery workshops in the world is located in Susa.