آشپزی ایرانی

Iranian Cooking

با آشپزی اصیل ایرانی آشنا شوید تا طعم زندگی شما را دلپذیرتر کند

Get acquainted with the original Iranian cuisine to make the taste of your life more pleasant

آشپزی ایرانی

آشپزی ایرانی، همانند فرش ایرانی، اساسا هنری است توده‌ای، که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر به دست زنان و دختران شهر و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هر چند نمونه‌های فرد اعلای آن (باز مانند فرش) از خانه‌های اشراف و اعیان سر در آورد، و هر چند آشپزی حرفه‌ای کمابیش در انحصار مردان باشد. تفاوت عمده آشپزی حرفه‌ای و آشپزی خانگی در حجم غذاست، نه در شیوه پخت و پز؛ آشپز حرفه‌ای همان آشپزی زنان خانه‌دار در مقیاس بزرگ‌تر و با تجهیزات بیشتر تقلید می‌کند و می‌کوشد به پای آن برسد. از میان عوامل بیشماری که در تکوین و تکامل این هنر موثر بوده‌اند، از سه عامل عمده می‌توان نام برد : فرآوده‌های بومی، نوع سوخت، و نحوه زندگی مردم.

Persian Cuisine

Iranian cuisine, like Persian carpets, is essentially a mass art, nurtured in the homes of ordinary or even poor people by the women and girls of the cities and villages of this land. Although examples of its supreme person (again like a carpet) originated from the homes of aristocrats and nobles, and although cooking was a more or less exclusive profession for men. The main difference between professional cooking and home cooking is in the volume of food, not in the way of cooking; The same professional chef imitates housewives on a larger scale and with more equipment and tries to achieve it. Among the many factors that have contributed to the development of this art, we can name three main factors: indigenous products, type of fuel, and people's way of life.

آبگوشت، خوراکی سنتی و لذیذ

آب‌گوشت، شوربا , دیزی یا پیتی (دیزی فارسی) یکی از خوراکی‌های سنتی ایران است. در پختن آب‌گوشت از گوشت و دنبه گوسفند، گوجه‌فرنگی (و یا رب گوجه‌فرنگی) و نخود استفاده می‌شود. خوراکی رقیق که از پختن گوشت و پیاز و سیب‌زمینی و نخود درست می‌شود که در دو مرحله می‌خورند. اول آب آن را با تکه‌های نان مخلوط نموده و می‌خورند (تیلیت). بقیه مواد را می‌توان با گوشت‌کوب کاملاً کوبیده یا نکوبیده با نان، پیاز و چاشنی مانند ترشی و سبزی‌خوردن میل می‌کنند (گوشت کوبیده). در صورت پخته‌شدن در ظروف سنگی آن را دیزی سنگی می‌نامند. برخی افراد از طریق تریدکردن، نان‌های خشک را به مصرف مفید می‌رسانند.

Abgoosht, Traditional And Delicious Food

Abgoosht, soup, Dizi (Persian Dizi) is one of the traditional foods of Iran. Mutton and tail of mutton, tomato (or tomato paste) and chickpeas are used in cooking broth. A dilute food made by cooking meat, onions, potatoes, and peas, which are eaten in two stages. First, water is mixed with slices of bread and eaten (Tilit). The rest of the ingredients can be eaten thoroughly with a meat grinder or not with bread, onions and condiments such as pickles and vegetables (minced meat). If cooked in stone dishes, it is called Stone Dizi. Some people make dry bread useful by trading.

Gheimeh | قیمه

از پرطرفدار ترین غذاهای ایرانی است که بسیار لذیذ و خوشمزه می باشد و در کنار برنج استفاده می شود. “خورش قیمه” به روشهای مختلفی طبخ می شود. گوشت قیمه معمولاً از راسته یا مغز ران گوسفند یا گوساله تهیه می شود

It is one of the most popular Iranian dishes, which is very tasty and delicious and is used with rice. "Ghimeh stew" is cooked in different ways. Minced meat is usually prepared from the order or marrow of sheep or calves.

Koobideh | کوبیده

کباب کوبیده مانند خورش قورمه سبزی از آن دسته غذاهایی است که کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که از آن خوشش نیاید. کباب کوبیده اصیل ایرانی با گوشت گوسفندی تهیه می شود ولی امروزه این کباب با گوشت گوساله نیز طبخ می شود

Kabab Koobideh like GhormeSabzi stew is one of those foods that you can rarely find that you do not like. The original Iranian shredded kebab is made with mutton, but today this kebab is also cooked with beef.