Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران

Latests

تازه ترین ها

Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

(بخش اول)اسطوره های پارسی|Persian myths(part one)

اسطوره،افسانه ،حکایت ها و داستان های عامیانه ای است که بر زبانها روان و جاری است اما وقتی که به وسیله اندیشمندان در قالب جهان بینی سازمان یافته و منظوم به عنوان پیشینه ی فرهنگی یک ملت ارائه می شود، اسطوره نامیده می شود. اسطوره از دریافت های درون آدمی سرچشمه می گیرد و رؤیایی همگانی و تباری و قوی است.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

اسطوره های پارسی(بخش دوم)|persian myths(part two)

اسطوره، افسانه ،حکایت ها و داستان های عامیانه ای است که بر زبانها روان و جاری است اما وقتی که به وسیله اندیشمندان در قالب جهان بینی سازمان یافته و منظوم به عنوان پیشینه ی فرهنگی یک ملت ارائه می شود، اسطوره نامیده می شود. اسطوره از دریافت های درون آدمی سرچشمه می گیرد و رؤیایی همگانی و تباری و قوی است.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

تاریخ سینما در ایران|History of cinema in Iran

بیست و یکم شهریور ماه روز ملی سینماست. زمانی که ، مظفرالدین شاه اولین سینماتوگراف را وارد ایران کرد، شاید فکرش را نمی کرد که سینما بیشتر از یک قرن بعد، به این میزان از پیشرفت و البته محبوبیت برسد. سینمای ایران دوره های مختلفی را گذرانده و تاریخ آن پر است از فیلم های درخشان و اسطوره هایی همچون زنده یاد فردین، عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، علی حاتمی و …

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

تاریخ فرش در ایران|History of carpets in Ian

بر اساس ابزارهای مخصوص قالیبافی به دست آمده از گورهای زنان عصر مفرغ در دامنه‌های البرز و تپه یحیی در کرمان پیشینه قالیبافی ایران به این دوره و حدود چهار هزار سال پیش می رسد.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

تاریخ موسیقی ایران|History of music in Iran

موسیقی هنری است که پیش از اختراع زبان و خط و تبلور اندیشه و گفتمان در قالب اشکال و کلمات، در تمدن‌ و فرهنگ ایران جریان داشته است. به نحوی که در مراسم آیینی قبایل و بعدها در نظام کارآواها به هنگام زراعت و مشاغل جمعی دیگر، ابزاری برای هماهنگی و ارتباط به شمار می رفته است.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

تاریخ نقاشی در ایران | History of painting in Iran

در غارهای لرستان تصاویر نقاشی شده‌ای از حیوان و انسان به دست آمده که متعلق به بیش از ۱۲هزار سال پیش است. علاوه بر آن، نقاشی‌های کشف شده بر روی ظروف سفالی در تپه سیلک و شوش نیز ثابت می‌کند، هنرمندان ایرانی در این مناطق با هنر نقاشی آشنا بوده اند.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

تاریخ نمایش در ایران|History of theater in Iran

اغلب تئاتر را پديده اى مدرن و داراى منشائى اروپايى مىدانند؛ اما ادبيات نمايشى در تمام تاريخ ايران وجود داشته و ابزار سرگرمى فرمانروايان ايرانى و حتى مردم عادى بوده اســت. پادشــاهان ايرانى بارها با تئاتر كميك و طنز در شــكل رقص، تقليد و نمايش هاى کمیک همراه موســيقى بزم گسترده اند. اين نمايش ها به دليل وضعيــت اجتماعى، اغلب كنايه آميز و هجوآميز بود .

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

سفال ایران|Persian pottery

سفالگری یا کوزه گری یکی از ابتدایی ترین اختراعات بشر است که در ایران سابقه طولانی و درخشان دارد.با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران و حضور در محل تقاطع تمدن های باستانی و کاروان های مهم، در همه دوره ها درگیر سفالگری بوده است.

Read More | بیشتر بخوانید

Read More In Farhange Iran Zamin Blog

در تارنوشت فرهنگ ایران زمین بیشتر بخوانید

Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

اسطوره های پارسی(بخش دوم)|persian myths(part two)

اسطوره، افسانه ،حکایت ها و داستان های عامیانه ای است که بر زبانها روان و جاری است اما وقتی که به وسیله اندیشمندان در قالب جهان بینی سازمان یافته و منظوم به عنوان پیشینه ی فرهنگی یک ملت ارائه می شود، اسطوره نامیده می شود. اسطوره از دریافت های درون آدمی سرچشمه می گیرد و رؤیایی همگانی و تباری و قوی است.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

(بخش اول)اسطوره های پارسی|Persian myths(part one)

اسطوره،افسانه ،حکایت ها و داستان های عامیانه ای است که بر زبانها روان و جاری است اما وقتی که به وسیله اندیشمندان در قالب جهان بینی سازمان یافته و منظوم به عنوان پیشینه ی فرهنگی یک ملت ارائه می شود، اسطوره نامیده می شود. اسطوره از دریافت های درون آدمی سرچشمه می گیرد و رؤیایی همگانی و تباری و قوی است.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

تاریخ موسیقی ایران|History of music in Iran

موسیقی هنری است که پیش از اختراع زبان و خط و تبلور اندیشه و گفتمان در قالب اشکال و کلمات، در تمدن‌ و فرهنگ ایران جریان داشته است. به نحوی که در مراسم آیینی قبایل و بعدها در نظام کارآواها به هنگام زراعت و مشاغل جمعی دیگر، ابزاری برای هماهنگی و ارتباط به شمار می رفته است.

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

تاریخ فرش در ایران|History of carpets in Ian

بر اساس ابزارهای مخصوص قالیبافی به دست آمده از گورهای زنان عصر مفرغ در دامنه‌های البرز و تپه یحیی در کرمان پیشینه قالیبافی ایران به این دوره و حدود چهار هزار سال پیش می رسد.

Read More | بیشتر بخوانید