انرژی درمانی

Latests

تازه ترین ها

Read More In Farhange Iran Zamin Blog

در تارنوشت فرهنگ ایران زمین بیشتر بخوانید

Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

نگارگری ایرانی | Persian miniature

به هنر ظریف و ریزنقش خاورنزدیک گفته می‌شود. تاریخ نگاری نگارگری ایرانی سابقۀ پرباری دارد .از دید واژگانی، مینیاتور واژه‌ای فرانسوی است که به هنرهای

Read More | بیشتر بخوانید
Traditional Medicine | طب سنتی
Mehran Khoshtinat

عناب| Jujube

عناب درختی است با ارتفاع حدود 8 متر ، درخت مستقیم و باریک است . عناب بومی مناطق گرمسیر می باشد که در شمال افریقا

Read More | بیشتر بخوانید
Iranian Culture And Art | فرهنگ و هنر ایران
Mahtaj Ansari

شاهنامه | Shahnameh

شاهنامه نمودار بی بدیل زندگی انسان ایرانی از نخستین روزگاران است، که در قرن چهارم قمری طی 30 سال توسط سخن سرای نامدار ایرانی”حکیم ابوالقاسم

Read More | بیشتر بخوانید