بابا آدم | Burdock

گیاهی علفی و دوساله است که ارتفاع ساقه آن تا یک و نیم متر می رسد . میوه آن پس از رسیدن به صورت فندقی با سه یا چهار سطح و به رنگ زرد می باشد. ریشه بابا آدم دارای موادی نظیر اینولین، روغن فرار، تانن، رزین، قند، آهن ، کلسیم، و ویتامین ث می باشد. دانه بابا آدم دارای روغنی زرد رنگ و تلخ می باشد که از اسیدهای چربی نظیر اسید لینولئیک و اسید اولئیک ساخته شده است .

موارد مصرف:

 • بهترین تصفیه کننده خون می باشد
 • جوشهای صورت از بین می برد
 • تورم را از بین می برد
 • در معالجعه یبوست کاربرد دارد
 • درد دیسک کمر را کم می کند
 • برای تناسب اندام استفاده می شود
 • کهیر را از بین می برد

Its a herbaceous and biennial plant with a height of 1/5 meters . its fruit is hazelnut-shaped after ripening with 3 or 4 shapes and yellow. the root of burdock has inulin ,volatile oil , tannin, resin, sugar, iron, calcium and vitamin C . the seed of burdock has a yellow and bitter oil that is made of fatty acids such as oleic acid and linoleic acid .

indications:

 • Is the best blood purifier
 • Eliminates facial pimples
 • Eliminates swelling
 • Its good for constipation
 • Reduces waist disk pain
 • Used for fitness
 • Removes urticaria

 

 

 

 

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp