باقلا | Broad Bean

باقلا گیاهی یکساله می باشد، که ارتفاع آن تا حدود هشتاد سانتیمتر در بعضی از مواقع می رسد. برگ های آن متناوب است . گلهای باقلا درشت و سفید است که دارای لکه های سیاه یا بنفش می باشند. میوه آن که همان باقلا است دارای غلافی پوشیده از کرک است. گل، میوه و تخم باقلا مصارف طبی دارند. ضمنا باقلا دارای ماده ای به نام فیتین می باشد که بسیار مغذی و تقویت کننده بدن می باشد و کلسیم بدن را تامین می کند.

موارد مصرف:

 • برای دوران نقاهت غذای خوبی می باشد.
 • از جوشانده باقلا برای درمان نقرس استفاده می شود.
 • از جوشانده آن برای درمان بیماری رماتیسم استفاده می شود.
 • باقلا را اگر با پوست بخورید درمان کننده ی اسهال می باشد.
 • برای درمان تکرر ادرار می توان از جوشانده ریشه باقلا استفاده کرد.
 • پودر باقلا برای درمان ورم گوش و زیر چشم مفید می باشد.

The broad bean is an annual plant, its height reaches up to 80 centimeters. its leaves are alternate . the broad beans flowers are coarse and white which has black or purple spots. its fruit has a fur-covered sheath. flower, fruit and seed of broad bean are medicinal plant. broad bean also contain a substance phytin is very nutritious and booster for humans body . this substance combines calcium of the body.

Indications:

 • Its good for recovering time
 • Decoction of broad beans used for treatment of gout
 • Decoction of broad beans used for rheumatism
 • Using brad bean with shell is good for treatment of diarrhea
 • Decoction of broad bean is good for frequent urination
 • Powder of broad bean is good for swelling of the eyes and ear

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram