بادام | Almond

درخت بادام به بلندی هشت متر می رسد و دو نوع بادام داریم یک: بادام شیرین و دو: بادام تلخ . در ابتدای تشکیل میوه پوشش خارجی آن سبز می باشد که آن را چغاله بادام می نامند. بادام شیرین دارای پنجاه درصد و بادام تلخ دارای چهل درصد روغن می باشد. بادام دارای موادی مانند: امولسیون ، آمیگدالین می باشد . همچنین دارای کلسیم و ویتامین های گروه ب می باشد .

موارد مصرف :

 • برای درمان یبوست استفاده می شود
 • برای سینه درد مفید می باشد
 • برای جلوگیری از سرفه استفاده می شود
 • چغاله بادام برای دندان مفید می باشد
 • خواب آور است
 • روغن بادام اگزما را درمان می کند
 • پماد بادام تلخ برای زخم های کهنه و خارش مفید است

The height of the almond tree is about 8 meters and we have two kinds of almonds :1- sweet almonds, 2- bitter almonds . at the beginning of the fruit formation, its outer coating is green which is called green almond . sweet almonds  has 50 percent and bitter almonds has 40 percent oil . almonds with ingredients such as emulsion, amygdalin, calcium and b vitamins .

Indications:

 • Its good for constipation
 • Its good for chest
 • Its used for cough
 • Green almond is good for teeth
 • Its hypnotic
 • Almonds oil treatment of eczema
 • Bitter almond ointment is used for old wounds and itching

 

 

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp