شیرین بیان| Licorice

شیرین بیان گیاه بوم مناطق مدیترانه است. در ایران هم می روید. گیاهی چندساله است و دارای ساقه ای به طول یک متر می باشد. برگ های آن مرکب از تعدادی برگچه سبز رنگ است. گلهای آن به رنگ بنفش، سفید و زرد است. میوه شیرین بیان مانند نیام و محتوی پنج دانه می باشد. ریشه این گیاه بسیار عمیق و درون زمین می باشد، پوست ریشه قهوه ای تیره و سیاه می باشد. مغز ریشه زرد رنگ است و طعم های مختلفی دارد. شیرین بیان دارای گلوکز، ساکارز، آسپاراژین و اسانس است. ماده که باعث شیرینی آن می شود گلیسیرین می باشد.

موارد مصرف:

 • درمان کننده زخم معده است.
 • برای تقویت بدن مفید است.
 • جلوگیری کننده از سرطان می باشد.
 • چای شیرین بیان زخم های دهان را از بین می برد.
 • ملین می باشد.
 • عرق آور است.
 • سرفه را برطرف می کند.
 • تنگی نفس را برطرف می کند.
 • نفخ شکم را از بین می برد.
 • سوءهاضمه را از بین می برد.
 • پماد آن برای رفع بوی بد پا و بدن استفاده می شود.

طرز مصرف:

دم کرده:

 • پنجاه گرم ریشه بدون پوست را آسیاب کرده و در یک لیتر آب جوش ریخته و به مدت ده دقیقه دم کنید.

جوشانده:

 • بیست گرم ریشه بدون پوست را آسیاب کرده و در صد گرم آب ریخته و بجوشانید.

شربت:

 • ریشه بدون پوست را آسیاب کرده و بحوشانید تا غلیظ شود.

تکه های شیرین بیان:

 • مانند آبنبات در دهان گذاشته و میل کنید.

نکات ضروری:

 • مصرف زیاد از حد شیرین بیان برای طحال انسان ضرر دارد.

Licorice is a native plant of Mediterranean . Its grows in Iran too. Its a perennial plant which has a stem with 1 meter height . Its leaves are contain small leaflets which has green color. Its flowers are purple, white and yellow . Its fruits like to legume and has 5 seeds. Its roots are very deep in ground. The root skin is dark green and black. Root kernels is yellow and has many flavors’. Licorice has glucose, Sucrose, asparagine and essential oil. Glycerin causes the sweetness of licorice.

Indications:

 • Treats of stomach ulcers
 • Boosters of body
 • Its anti cancer
 • Licorice tea eliminates of mouth wounds
 • Its good for constipation
 • Its sweaty
 • Treats of cough
 • Its good for asthma
 • Its anti-floating
 • Its good for indigestion
 • Its ointment eliminates bad smell of foot and body

Consumption:

Brewed licorice :

 • Grind 50 grams of skinless root and pour in a liter of boiling water and brew for 10 minutes.

Decoction:

 • Chop 20 grams of skinless root and pour and simmer in 100 grams of water.

Syrup:

 • Grind and grind the root without skin until thickened.

Licorice patches:

 • Like candy, put in your mouth and eat.

Essential tips:

 • Excessive consumption of licorice is harmful to the human spleen.

 

 

 

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram