پیاز | Onion

گیاهی دوساله می باشد که دارای برگهای استوانه ای شکل و ساقه ای که ارتفاع آن به حدود یک متر می رسد که آن هم استوانه ای شکل می باشد. گلهای پیاز به رنگ سفید یا بنفش می باشد. پیاز دارای انواع مختلفی می باشد از قبیل: پیاز سفید، پیاز قرمز و پیاز بنفش ، در حال حاضر پیاز در تمام دنیا کشت می شود اما گفته می شود که منشا آن برای ایران و افغانستان می باشد. پیاز دارای ترکیبات گوگردی ،قند،کلسیم ، املاح سدیم، پتاسیم، ید، سلیس، آهن، فسفر و ویتامین های آ ب ث می باشد. پیاز دارای اسانسی مخصوص می باشد که در اثر پختن از بین می رود. پیاز خام فعالیت معده را زیاد می کند و باعث ترشح اسید کلریدریک می شود و افرادی که سوزش معده دارند بهتر است پیاز نخورند.

موارد مصرف:

 • پیاز ادرار آور می باشد.
 • پیاز دارای انسولین گیاهی می باشد و قند خون را پایین می آورد.
 • پیاز نیم سوخته برای سوختگی ها مفید است.
 • پیاز از بین برنده باکتری ها می باشد.
 • پیاز سنگ کلیه را خرد می کند.
 • پیاز پخته ملین است.
 • برای رفع سموم بدن مناسب است.
 • برای از بین بردن بوی بد پیاز بعد از خوردن آن می توان باقلا پخته، گردو و نان سوخته خورد.

Onion is a biennial plant with cylindrical leaves. its stem height about one meter with cylindrical form. the onion has different varieties such as : white onion, purple onion and red onion . at now there are onion in all of areas but whos to say that it originated in Iran and Afghanistan . onion has sulfur compounds, sugar, calcium, sodium salt, potassium, silica, iron, phosphorus , iodine ,  and vitamin A B C. the onion has particular essence which will be destroyed when cooking. the raw onion increase of stomach activity which causes the secretion of hydrochloric acid .

 • The onion is diuretic
 • Onion has herbal insulin which reduces blood sugar
 • The half-cooked onion is suitable for skin burns
 • Onion breaks the kidney stone
 • Its good for constipation
 • Its useful for excretion of body toxins
 • Eliminates the bad smell of onion with eating broad bean, walnut and burned beard

 

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram