علف هفت بند | Knot grass

علف بند گیاهی یکساله و دارای ساقه خوابیده است که ارتفاع آن به پنجاه سانتیمتر می رسد . برگهای آن ریز ونوک تیز می باشد. گلهای آن رزیز، کوچک و صورتی می باشد. این گیاه در اکثر نواحی آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا می روید . گیاه علف بند گیاهی بسیار مقاوم می باشد. این گیاه در چمنزارها ، کنار جاده ها ،بین تخته سنگ ها و سایر جاهای مرطوب دیگر می روید. همچنین این گیاه در اکثر مناطق ایران نیز می روید. علف هفت بند دارای اسید پوگیلونیک ، اسید اگزالیک ، اسانس ، مواد قندی ، مواد رزینی و موسیلاژ می باشد .

موادر مصرف:

 • درمان کننده اسهال می باشد.
 • خون ریزی را قطع می کند.
 • درمان کننده آسم و برونشیت است.
 • تب بر می باشد.
 • اگزما را از بین می برد.
 • ورم روده بزرگ را درمان می کند.
 • قند خون را کنترل می کند.
 • سنگ کلیه و مثانه را از بین می برد.
 • رفع کننده درد معده می باشد.
 • درد سیاتیک را از بین می برد.
 • درمان کننده میگرن می باشد.
 • نقرس و رماتیسم را درمان می کند.

طرز مصرف:

جوشانده:

 • سی گرم از گیاه خشک شده را در یک لیتر آب به مدت ده دقیقه می جوشانیم.

نوشیدنی:

 • چهل گرم گیاه خشک را در یک لیتر شراب ریخته و اجازه می دهیم به آرامی خشک شود.

نکات ضروری:

 • مصرف زیاد این گیاه ممکن است موجب تشنج شود.

Knotgrass is an annual plant with horizontal stem which has 50 centimeters height. Its leaves are small and sharp . Its flowers are pink and small. Knotgrass grows in many areas such as :Asia, Africa, America and Europe. And its a resistant plant . Its grows in lawns, near of road , between rocks and another parts. This plant grows in many parts of Iran . Its has poglyconic acid, oxalic acid, essential oil, sugar, resin and mucilage.

Indications:

 • Its good for diarrhea
 • Eliminates of bleeding
 • Treats of colon swelling
 • Its good for eczema
 • Regulates of blood sugar
 • Eliminates of kidney and bladder stones
 • Treats of stomach pain
 • Its good for migraine
 • Eliminates sciatica pain
 • Treats gout and rheumatism
 • Treats asthma and bronchitis
 • Reduces of

Consumption:

Decoction:

 • Put 30 grams of knotgrass in to the 1 liter water and boil.

Juice:

 • Put 40 grams of knotgrass in to wine and boil it.

Essential tips:

 • Excessive consumption of knotgrass may cause seizures.

 

 

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram