سنبل الطیب | Valerian

سنبل الطیب گیاهی علفی، چندساله با ساقه ای عمود که ارتفاع آن به حدود دو متر می رسد می باشد. این گیاه گیاهی وحشی است و بیشتر در آسیا و ایران می روید. این گیاه دارای بویی بسیار مطبوع می باشد. گلهای سنبل الطیب به صورت خوشه ای مانند و به رنگ صورتی یا سفید هستند . قسمت مورد استفاده سنبل الطیب ریشه این گیاه می باشد. سنبل الطیب پس از خشک شدن قهوه ای می شود. طعم این گیاه تلخ است. سنبل الطیب دارای اسانس است که اسانس تازه این گیاه سبز رنگ می باشد. سنبل الطیب باید در دمای کم خشک شود زیرا در دمای بالا خواص دارووی آن از بین می رود.

موارد مصرف:

 • سنبل الطیب ضد تشنج می باشد.
 • برطرف کننده ناراحتی های عصبی می باشد.
 • ضداسپاسم می باشد.
 • آرام بخش است.
 • تب بر می باشد.
 • برای معالجه صرع استفاده می شود.
 • درمان کننده بی خوابی است.
 • برطرف کننده میگرن است.
 • سردرد ناشی از مصرف الکل را از بین می برد.
 • برای بر طرف کردن استرس استفاده می شود.
 • درمان کننده مالیخولیا می باشد.
 • سکسکه مداوم را درمان می کند.
 • خوشبو کننده دهان می باشد.

طرز مصرف:

گرد سنبل الطیب:

 • ریشه سنبل الطیب را در دمای چهل درجه سلسیوس خشک کرده و سپس آن را آسیاب می کنیم.

مخلوط سنبل الطیب:

 • چهار گرم از گرد ریشه را با چهار گرم رازیانه و چهار گرم قند ساییده و روزانه مصرف کنید.

نکات ضروری:

 • مصرف زیاد سنبل الطیب برای کلیه مضر می باشد.

The valerian is a perennial and herbaceous plant with vertical stem which has 2 meters height . Its a wild plant which grows in Asia and Iran . Its has very good smell. Its flowers are clustered with white or pink color . Its root is useable part of this plant . The color of valerian change after drying . Its taste is bitter . Valerian has green essential oil . The valerian should be drying in low temperature.

Indications:

 • Its Anticonvulsant
 • Treats nervous disorders
 • Its anti-spasmodic
 • Its soothing
 • Eliminates of fever
 • Its used for insomnia
 • Treats Seizure
 • Eliminates Migraines
 • Eliminates alcohol – induced headaches
 • Its used to relieve anxiety
 • Treats of melancholia
 • Eliminates continual hiccups
 • Its a mouth freshener

Consumption:

Valerian powder:

 • Dry valerian roots in 40 c temperature and crush then .

Mixed valerian:

 • Mix 4 grams of valerian powder with 4 grams of fennel and 4 grams of sugar.

Essential tips:

 • Excessive consumption of valerian is not good for kidney.

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp