زیره سبز | Cumin

زیره سبز گیاهی یکساله، کوچک و علفی با ارتفاع حدود شصت سانتیمتر می باشد. ریشه این گیاه باریک و بلند و سفید رنگ می باشد ، ساقه ی این گیاه راست و برگ هایش به شکل نوار باریک و سبز رنگ می باشد. گلهای زیره ، سفید یا صورتی رنگ و به صورت چتری شکل می باشند. زیره سبز به طور وحشی در مناطق مدیترانه ای می روید. زیره به رنگهای زرد تیره ، سبز و خاکستری وجود دارد. زیره دارای تانن، روغن رزین و اسانس است، رنگ اسانس این ماده قهوه ای می باشد. بوی زیره مر بوط به کومینول است. مقدار کومینول در زیره بین سی درصد الی پنجاه درصد می باشد.

موارد مصرف:

 • ضد تشنج می باشد.
 • برطرف کننده بیماری صرع می باشد.
 • از بین برنده گاز معده است.
 • عرق آور می باشد.
 • دم کرده زیره سبز برای رفع برونشیت خوب است.
 • برای برطرف کردن سوءهاضمه مناسب است.
 • اشتها آور است.
 • از بین برنده نفخ است.
 • از زیره برای برطرف کردن نفخ حبوبات استفاده می شود.
 • برای دل درد کودکان مناسب است.

طرز مصرف:

 • دم کرده:

پنج گرم زیره سبز در یک لیتر آب جوش ریخته و به مدت ده دقیقه دم کنید.

 • مخلوط با عسل:

یک گرم از زیره سبز را با عسل مخلوط کرده و استفاده کنید.

 • اسانس زیره:

اسانس زیره را می توان از فروشگاه های گیاهان دارویی تهیه کرد.

The cumin seed is an annual, small and herbaceous plant with about 60 centimeters height . Its stem is white , thin and long. Its leaves like tape, thin and green . Its flowers are white or purple . Cumin seed is a wild plant which grows in Mediterranean areas . Cumin seed are dark yellow , green and gray. Cumin seed has tannin , oil resin and essential oil. its essential oil has brown color, The smell of cumin seed essential oil is due to the presence of cuminol.

Indications:

 • Cumin seed is Anticonvulsant
 • Treats of seizure
 • Its anti-floating
 • Its sweaty
 • Brewed of cumin seed is good for bronchitis
 • Treats of indigestion
 • Its appetizing
 • Eliminates of bloating
 • Eliminates beans bloating
 • Its used for children stomach pain

Consumption:

 • Brewed cumin seed:

Put 5 grams of cumin seed in to the boiling water and brew for 10 minutes.

 • Mixed with honey:

Mix one gram of cumin seed powder with honey and use that.

 • Cumin essential oils

It cab be buy from herbal medicine markets.

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp