زعفران | Saffron

زعفران گیاهی با ارتفاع تقریبا سی سانتیمتر می باشد همراه با برگ های بلند و سبز رنگ . ساقه ی زیرزمینی آن از پیاز تشکیل شده است که  رنگ این پیاز که به پیاز زعفران معروف است قهوه ای می باشد. گلهای زعفران ارغوانی ، منظم و شامل لوله ی بلندی می باشد که به سه گلبرگ و کاسبرگ منتهی می شود. زعفران مرغوب قسمت گلاله است . زعفران دارای مواد چرب ، املاح معدنی ، موسیلاژ و اسانس های فراوان می باشد . رنگ زعفران مربوط به ماده ای به نام کروسین می باشد ، پیاز زعفران سمی می باشد.

موارد مصرف:

 • خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می شود.
 • اثر مسکن درد دارد.
 • خون ساز است.
 • خون ریزی های بعد زایمان را از بین می برد.
 • کبد را تصفیه می کند.
 • کلیه و مثانه را پاک می کند.
 • آرام بخش است.
 • ضد تشنج است.
 • شادی آور است.

طرز مصرف:

 • چای زعفران
 • گرد زعفران

نکات ضروری:

برای زنان حامله توصیه نمی شود.مصرف زیاد آن برای کلیه خوب نمی باشد. زعفران بهتر است دور از نور نگهداری شود.

Its a plant with 30 centimeters height which has green and long leaves . Its rhizome made from onion with brown color . Its flowers are purple, regular and has a long pipe which leads to 3 petals and kasberg . Saffron has fats, mineral materials, mucilage and many essential oils . The color of saffron is due to the presence of crocin. Saffron onion is toxic.

Indications:

 • The herbal tea of saffron is good for digestion
 • Its used for pains
 • Its joyful
 • Purifies the liver
 • Its blood forming
 • Cleaners the kidneys and bladder
 • Its anticonvulsant
 • Its soothing
 • Eliminates postpartum hemorrhage

Consumption:

 • Saffron tea
 • Saffron powder

Essential tips:

Its not good for pregnant women . excessive consumption is not good for kidneys . its better to keep away from light.

 

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp