زردچوبه | Turmeric

گیاهی از خانواده زنجبیل می باشد که  ارتفاع آن به حدود یک و نیم متر می رسد. گلهای آن به شکل سنبله و به رنگ سبز می باشد ، این گیاه در هند و چین می روید. قسمت مورد استفاده ی این گیاه ساقه زیر زمینی است که برای استفاده از آن ابتدا باید آن را از زمین خارج کنیم بعد آن را تمیز کرده و ریشه آن را جدا کنیم و در آب جوش قرار داده و بعد از این مراحل باید زردچوبه را به مدت چند روز خشک کنیم . زردچوبه زرد رنگ می باشد و دارای بوی معطر و طعم تلخ می باشد . دلیل زرد بودن رنگ زردچوبه به دلیل وجود ماده کورکومین است.

موارد مصرف:

 • تمیز کننده کبد می باشد.
 • برای درمان یرقان استفاده می شود.
 • جویدن آن برای دندان درد مفید می باشد.
 • خشک کننده زخم می باشد.
 • تصفیه کننده خون می باشد.
 • تب بر است.
 • انرژی زا است.
 • اسهال را درمان می کند.
 • برای درمان رماتیسم و سل استفاده می شود.

نکات ضروری:

مصرف بیش از اندازه زردچوبه برای قلب مضر می باشد.

Its a plant of ginger family which has 1.5 meters height. Its flowers are similar to lavender with green color . The turmeric grows in India and China . we can use the underground stem of turmeric . at first take out the the stem and clean it , then remove the root and put it in boiling water and after cleaning, we dry it for a few days. the turmeric has yellow color , good smell and bitter taste . the essence has many compounds. the cause of turmeric yellow color is curcumin.

Indications:

 • Its cleaning the liver
 • Treatment of jaundice
 • Chewing of turmeric is good for teeth
 • Its anti-inflation
 • It dries the wound
 • Its a blood purifier
 • Eliminates of fever
 • Its energizing
 • Treatment of diarrhea
 • Its used for rheumatism and tuberculosis

Essential tips:

you do not use the turmeric too much, because its harmful for heart

 

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp