روناس | Madder

روناس گیاهی خود رو می باشد. ساقه این گیاه پوشیده از خارهای ریز است که ار تفاع آن به حدود دو متر می رسد. روناس با استفاده ار خارهایی که دارد به دیوار و درختان می چسبد، برگهای آن بیضی ، نوک تیز و بلند بوده که به صورت گروهی می باشند. گلهای گیاه روناس کوچک و زرد رنگ ، میوه آن گوشتی و تیره رنگ می باشد. ریشه این گیاه به روناس معروف که قرمز تیره می باشد دارای طعمی تلخ و گس بوده و خواص طبی دارد . از ریشه روناس در قدیم برای رنگرزی پارچه و نخ استفاده می کرده اند.

موارد مصرف:

 • ادرار آور می باشد.
 • برای معالجه بیماری فلج استفاده می شود.
 • ترشح شیر مادر را زیاد می کند.
 • درد سیاتیک را رفع می کند.
 • یبوست را معالجه می کند.
 • اشتها آور می باشد.
 • پماد آن خارش پوست را از بین می برد.
 • اوره خون را پایین می اورد.
 • جوش خوردن استخوان را تسریع می بخشد.

طرز مصرف:

 • دم کرده : یک قاشق کوچک ریشه خرد شده را در یک لیوان آب جوش به مدت ده دقیقه  دم می کنیم.
 • جوشانده: ده گرم ریشه روناس را در یک لیتر آب به مدت ده دقیقه می جوشانیم.

نکات ضروری:

 • همان طور که گفته شد ادرار آور می باشد و فشار ادرار را زیاد می کند ، بنابراین ممکن است در اثر مصرف زیاد خون وارد ادرار شود.

Its a wild flower. Its stem covered with small thorn that has 2 meters height . The madder sticks to wall and tree with its thorns. Its leaves are oval and long. Its flowers are yellow and small. Its fruits are dark and fruity. Its root called madder and has dark red color and bitter taste. The madder root used in ancient times for textile dyeing . The root of madder has any medicine properties.

Indications:

 • Its diuretic
 • Increases breast milk
 • Eliminates of sciatica
 • Treatment of constipation
 • Its appetizing
 • Its ointment eliminates itchy skin
 • Reduces the blood urea
 • Accelerates bone healing
 • Its good for treatment of paralyze

Consumption:

Madder brewed: mix one small spoon of root crushed with a glass of boiled water and use that after 10 minutes.

Decoction of madder: boil the root madder with one liter of water.

Essential tips:

The madder is diuretic and increases urine pressure for this reason , blood may flow in the urine.

 

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram