رازیانه | Fennel

رازیانه گیاهی علفی ، یکساله و معطر می باشد که ارتفاع آن به حدود دو متر می رسد . ساقه های آن دارای شیارمی باشند. برگ های این گیاه نازک و بسیار شبیه به شوید می باشند. گلهای رازیانه زرد و به شکل خوشه ای مانند می باشند . میوه رازیانه بسار کوچک است و طول آن حدود هشت میلیمتر که دارای بوی بسار مطبوع و طعمی شیرین می باشو . رازیانه دارای مواد قندی و روغن می باشد. اسانس این گیاه از طریق تقطیر میوه این گیاه تحت تاثیر بخار آب با دمای زیاد به دست می آید.

موارد مصرف:

 • باعث افزایش شیر مادران می شود.
 • اشتها آور می باشد.
 • نفخ معده را از بین می برد.
 • برگ رازیانه ادرار آور می باشد.
 • یبوست را برطرف می کند.
 • حالت تهوع را برطرف می کند.
 • برای بیماری آسم مناسب ایت.
 • دردهای مفاصل را برطرف می کند.
 • درد آرتروز را بر طرف می کند.

طرز مصرف:

 • دم کرده رازیانه
 • دم کرده برگ رازیانه
 • شراب رازیانه

نکات ضروری:

رازیانه چون دارای طبع گرم می باشد نباید زیاد مصرف شود چون ممکن است باعث تشنج شود.

The fennel is a herbaceous and annual plant with good aromatic and about w meters height. Its stems has groove. Its leaves are thin and similar to pill. Flowers of fennel are yellow color and has good smell . Its fruits are small and has a bout 8 mm height and their taste is sweet . The fennel has oil and sugar. The essence of  fennel made with distillation by stem.

Indications:

 • Increases breast milk
 • Its Appetizing
 • Eliminates the bloating
 • Its leaves are diuretic
 • Its good for asthma
 • Its good for constipation
 • Eliminates the nausea
 • Eliminates the joints pains
 • Its used for treatment of arthritis

Consumption:

 • Brewed fennel
 • Brewed fennel leaves
 • Fennel wine

Essential tips :

You do not use fennel too much may cause seizures

The Ways To Share | راه های اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp