ذرت | Corn

گیاهی یکساله و دارای ساقه ای به طول حدود چهار متر می باشد . گیاه بومی آمریکای مرکزی و مکزیک می باشد. برگهای ذرت متناوب و بلند می باشند. گلهای نر ذرت به صورت خوشه ای بوده که مرکب از سنبل های قرمز روشن می باشند. غشایی که روی بلال را می پوشاند سبز رنگ و کاملا شبیه برگ می باشد. دانه های ذرت به دلیل داشتن موادی مانند زئین و زیازانتین به رنگ زرد می باشند. ذرت دارای مواد نشاسته ای ، کلسیم، سدیم، آهن ، فسفر ، پتاسیم ، ویتامین های مختلف و سایر مواد می باشد.

موارد مصرف:

 • پماد ذرت برای زخم مناسب می باشد.
 • از پوسیدگی دندان جلوکیری می کند.
 • پیشگیری کننده از سرطان می باشد.
 • روغن ذرت کلسترول خون راکاهش می هدو
 • کاکل ذرت برای مجاری ادراری خوب است.
 • جوشانده ذرت برای کاهش سوزش ادرار مناسب می باشد.
 • جوشانده ذرت شکم درد را از بین می برد.
 • برای درمان سوزاک از جوشانده ساقه بلال استفاده می شود.

Its an annual plant and has stem with about 4 meters height. Corn is native plant of America and Mexico . Its leaves are alternating and long. Male flowers of corn are clustered which including light red lavenders. Its membrane is green and similar of leave . The corn seeds are yellow and have zein and zeaxanthin. Corn has Starchy materials, sodium, calcium, iron, phosphorus and vitamins.

Indications:

 • Its appropriate for wounds
 • Prevents of tooth decay
 • Cancer prevention
 • Corn oils reduces of blood cholesterol
 • Corn cob is good for urinary tract
 • Decoction of corn root is good for urinary tract
 • Decoction of corn eliminates of stomach pains
 • Decoction of corn stem used for treatment of gonorrhea

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram