خاکشیر | Flixweed

گیاهی علفی ، یکساله یا دوساله با ارتفاع ساقه حدود یک متر است و پایین این گیاه کرک دار می باشد. تخم این گیاه همان خاکشیر است که ریز و کمی بلند است که معمولا به دو رنگ وجود دارد رنگ قرمز و رنگ قرمز تیره ، خاکشیر دارای تعدادی اسید چرب از قبیل: اسید لینولئیک، اسید لینولنیک، اسید پالمیتیک، اسید اولئیک و اسید استئاریک می باشد. همچنین در خاکشیر اسانس روغن فراری وجود دارد که دارای موادی مانند مواد گروه بنزیل و یک ماده دیگر به نام ایزوسیانات می باشد.

موارد مصرف:

 • التیام دهنده زخم می باشد.
 • جوشانده آن برای رفع اسهال مفید می باشد.
 • ادرار آور می باشد.
 • تب بر می باشد.
 • بر طرف کننده التهاب کلیه می باشد.
 •  برای درمان سرخک کاربرد دارد.
 • صدا را باز می کند.
 • از بین برنده کهیر و التهابات پوستی می باشد.
 • سنگ کلیه را از بین می برد.

نکات ضروری:

افرادی ممکن است که با خوردن خاکشیر سردرد بگیرند .

Its a herbaceous and annual or biennial plant with about 1 meter height . flixweed has fluff . we used seed of flixweed which are very small . there are two varieties of flixweed including red and dark red . flixweed has fat acids such as: linoleic acid , linolenic acid, palmitic acid, stearic acid and oleic acid . also there is an essential oil in flexweed which contains benzyl and isocyanate .

Indications:

 • Its used for treatment of wounds.
 • Its decoction is good for diarrhea
 • Its diuretic
 • Used for treatment of fever
 • Eliminates of kidney stone
 • Eliminates swelling of kidney stone
 • Treatment of measles
 • Eliminates the skin urticaria
 • Its good for voice

Essential tips:

People may get headaches by eat flixweed .

 

 

 

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram