جعفری | Parsley

گیاهی علفی، دوساله و معطر با ارتفاع حدود هفتاد سانتیمتر می باشد . برگهای آن سبز تیره و دارای بریدگی لوزی یا مثلثی شکل می باشد. گلهای جعفری کوچک به رنگ سبز و به صورت چتر می باشد میوه آن کوچک و دارای بوی معطر می باشد . از برگ و تخم جعفری به وسیله تقطیراسانس گرفته می شود که در غذا استفاده می شود و گران قیمتمی باشد. ریشه جعفری معطر می باشد و رنگ آن تقریبا مثل برگ می باشد. جعفری دارای مواد معدنی مثل کلسیم ، سدیم ، آهن و ویتامین های مختلف می باشد.

موارد مصرف:

تخم جعفری:

 • ضد نفخ می باشد.
 • ادرار آور است.
 • تب بر می باشد.

ریشه جعفری:

 • اشتها آور می باشد.
 • سنگ کلیه را دفع می کند.
 • برای درمان سرخک استفاده می شود.

برگ و ساقه جعفری:

 • خوشبو کننده دهان می باشد.
 • به هضم غذا کمک می کند.
 • برای درمان بواسیر استفاده می شود.

Its a herbaceous , biennial and aromatic plant with about 70 centimeters height . its leaves are dark green with triangular notches. flowers of parsley are dark green and similar umbrella and its fruits are small and aromatic. essential oil is obtained from leave and seed which used in cooking . its root is aromatic and it tastes like it leaves . parsley has mineral materials such as ; calcium, potassium, sodium, iron and vitamins.

Indications:

parsley seeds:

 • Its diuretic
 • Reduces the fever
 • Its anti-flatulence

parsley roots:

 • Eliminates of kidney stone
 • Its used for treatment of measles
 • Its appetizing

Parsley leaves and stems:

 • Its good for food digestion
 • Its a mouth freshener
 • Its used for treatment of hemorrhoids

 

 

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram