تمبر هندی | Tamarind

این میوه دارای درختی بلند می باشد که در مناطق گرمسیری رشد می کند، میوه آن شبیه باقلا و درون غلاف می باشد برای مصرف این میوه ابتئا باید غلاف آن را شکاف دهیم ، این میوه دارای طعمی ترش می باشد. تمبر هندی دارای موادی مانند قند، پکتین، تارتارات و پتاسیم می باشد .

موارد مصرف:

 • تب بر می باشد.
 • به هضم غذا کمک می کند.
 • برای رفع تشنگی مناسب می باشد.
 • برای درمان اسهال .
 • برای درمان استفراغ.
 • پماد آن برای زخم خوب می باشد.
 • برای درمان بیوست استفاده می شود.

Its a long tree which grows in tropical areas , its fruit like broad bean . for use tamarind we should cut its pod . the taste of this fruit is sour. this fruit has sugar, pectin, tartrate and potassium.

Indications:

 • Its used for food digestion
 • Its good for fever
 • Its good for thirsty
 • Its good for vomit
 • Its used for diarrhea
 • Its good for constipation
 • Its ointment used for wounds

 

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram