تخم کتان | Flax seed

تخم کتان گیاه بسیار قدیمی می باشد، از الیاف این گیاه برا بافتن پارچه های مختلف در صنعت نساجی استفاده می شود از دانه های این گیاه تحت فشار و بدون حرارت روغن به دست می آید.

موارد مصرف:

 • اثر ضد تورمی دارد.
 • از بین برنده میگرن می باشد.
 • برای کاهش درد عادت ماهیانه مفید می باشد.
 • روغن آن ضدسرطان می باشد.
 • برای یبوست خوب می باشد.
 • زخم معده و ورم معده را از بین می برد.
 • سرفه را کاهش می هد.
 • جوشانده آن در وان حمام بر طرف کننده خارش می باشد.

This plant is a very old and used its flax for making of textile . from its seeds made flax seed oil under high pressure.

Indications:

 • Its anti-swelling
 • Eliminates of migraines
 • Its used for menstrual pain
 • Its oil is anti-cancer
 • Its used for constipation
 • Eliminates of ulcers and gastritis
 • Decoction of flax seed in bathtub is good for itching
 • Its good for cough

مقاله را به اشتراک بگذارید | Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram