وطن یعنی گذشته، حال، فردا

Homeland means past
present and tomorrow

دست در دست هم برای معرفی و ارتقای فرهنگ
تاریخ، موسیقی و ادبیات ایران زمین تلاش کنیم

Let's work together to introduce and promote the culture, history, music and literature of Iran

موسیقی ایران، میراثی برای فرزندانمان

Iranian music, is a legacy
for future generations

Social and educational media

رسانه اجتماعی و آموزشی

فرهنگ ایران زمین، رسانه اجتماعی است که فرصتی را در اختیار معلمان، مربیان قرار می دهد تا به تمامی کودکان، جوانان و تمامی دوستداران وطن کمک کنند که در زمینه های زبان فارسی، تاریخ، موسیقی، آشپزی ایرانی، طب سنتی و ورزش دانش و علاقه خود را ارتقا دهند.

فرهنگ ایران زمین پلتفرم جامعی برای ارتقای آموزش فرهنگ و تاریخ ایران زمین است و تمامی اساتید و معلمان ایرانی می توانند در این مجموعه فعالیت کنند و هرکدام نقش مهمی در اعتلای این تاریخ و فرهنگ داشته باشند.

Iran Zamin Culture is a social media that provides an opportunity for teachers, educators to help all children, youth and all lovers of the homeland in the fields of Persian language, history, music, Iranian cuisine, traditional medicine and sports knowledge and Promote your interest.

Iran Zamin Culture is a comprehensive platform for promoting the education of Iran Zamin culture and history, and all Iranian professors and teachers can work in this collection, and each of them can play an important role in promoting this history and culture.

The Best Courses

برترین دوره های آموزشی

Farhangeiranzamin's Blog

Iran Zamin Culture is a social media that provides an opportunity for teachers, educators to help all children, youth and all lovers of the homeland in the fields of Persian language, history, music, Iranian cuisine, traditional medicine and sports knowledge and Promote your interest.

وبلاگ فرهنگ ایران زمین

فرهنگ ایران زمین، رسانه اجتماعی است که فرصتی را در اختیار معلمان، مربیان قرار می دهد تا به تمامی کودکان، جوانان و تمامی دوستداران وطن کمک کنند که در زمینه های زبان فارسی، تاریخ، موسیقی، آشپزی ایرانی، طب سنتی و ورزش دانش و علاقه خود را ارتقا دهند.

تاریخ و تمدن فرهنگ ایران زمین

Culture and History of Iran

وطن و قدمت آن را بیشتر بشناسیم وبرای شناساندن آن به دنیا در کنار هم و با هم تلاش کنیم

To know more about its homeland and antiquity and to work together to introduce it to the world

ایران باستان

Ancient of Iran

ایران کنونی

Modern Period

آشپزی ایرانی

Iranian Cooking

رقص و آواز ایرانی

Iranian Dance

صنایع دستی

Handicraft

طب سنتی

Traditional Medicine

ورزش باستانی

Ancient Sport

بلاگ

Blog